Rabu, 17 September 2008

Woh Dewandaru

Dewandaru kang kalebu tanduran pasren iki pranyata wohe bisa migunani tumrap kasarasan kita kabeh. Dewandaru godhonge ciut meh kaya godhong crème nanging luwih kandel. Wohe uga memper karo woh crème mung wae rupane yen wis mateng abang semu ireng. Dene paedahe tumrap kasarasan kayata:

• Bisa nglancarake menstruasi (nggarapsari).
Carane, njupuk woh Dewandaru kang wis mateng 9 iji didhahar esuk 3 iji, awan 3 lan sore 3. Telung dina ajeg anggone dhahar ora kena mandheg utawa dileti.

• Bisa kanggo nyuda lara weteng nalika lagi nggarapsari.
Carane: Dhahar woh Dewandaru kang mateng esuk 2, awan 2, sore 2 iji ditindakake nganti weteng krasa kepenak lan ora krasa lara maneh.

• Bisa kanggo nambani Migren (mumet separo).
Carane: Woh Dewandaru kang mateng didhahar esuk, awan, sore saben dhahar cacahe 3 iji, ditindakake nganti krasa ilang larane.

• Bisa nyuda lara kang nyerang Otak (Krasa nyut-nyutan sirahe).
Carane: padha karo nambani lara migren.

• Bisa ngudhunake gula dharah.
Carane: Dhahar woh Dewandaru kang mateng saben esuk, awan sore cacahe 3 iji pendhak dhahar, ditindakake nganti gula dharahe normal. Yen diperiksa wis normal mandheg anggone dhahar woh Dewandaru kasebut.

Muga-muga kawruh sepala iki bisa migunani tumrap kita sami.

(Sumber: Bunda Tatiek / DL No. 32 taun XXXVII)

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Semoga bermanfaat